Croeso i'r Neuadd Gwyn Mae'n eich lleoliad Cynadleddau :: Digwyddiadau :: PreifatAwditoriwm Neuadd Gwyn, <br> Stryd y Berllan,<br>  Castell-nedd, <br> SA11 1DUSwyddfa Docynnau Oriau Agor: <br> Llun - Gwener: 12:00-19:30 <br> Dydd Sadwrn: 10:30-19:30 <br> Dydd Sul: 10:30-16:00 Mae'r ffilmiau diweddaraf...  Mae pob ar ein Sgriniau digidol 3DY LLe Y Lle yn cynnig amrywiaeth o fwydydd o frechdanau ffres a Paninis i cŵn poeth a Nachos berffaith ar gyfer y Sinema.New Gwanwyn Llyfryn yr Haf / allan NAWR  Gwanwyn / Haf 2017 Llyfryn ar gael i'w lawrlwytho nawr cliciwch yma.
Croeso i'r Neuadd Gwyn
Mae'n eich lleoliadCynadleddau :: Digwyddiadau :: Preifat
AwditoriwmNeuadd Gwyn,
Stryd y Berllan,
Castell-nedd,
SA11 1DU
Swyddfa DocynnauOriau Agor:
Llun - Gwener: 12:00-19:30
Dydd Sadwrn: 10:30-19:30
Dydd Sul: 10:30-16:00
Mae'r ffilmiau diweddaraf... Mae pob ar ein Sgriniau digidol 3D
Y LLeY Lle yn cynnig amrywiaeth o fwydydd o frechdanau ffres a Paninis i cŵn poeth a Nachos berffaith ar gyfer y Sinema.
New Gwanwyn Llyfryn yr Haf / allan NAWR Gwanwyn / Haf 2017 Llyfryn ar gael i'w lawrlwytho nawr cliciwch yma.

Neuadd Gwyn

Mae Neuadd Gwyn yng nghanol tref Castell-nedd ac mae wedi bod yn rhan annatod o hanes Castell-nedd ers cael ei hadeiladu ym 1887. Ailagorwyd y neuadd ym mis Mawrth 2012 ar ôl llawer o waith adnewyddu, ac mae Neuadd Gwyn yn dod yn adnabyddus fel un o'r canolfannau celf ac adloniant mwyaf amlbwrpas a modern yn yr ardal.

Mae'r neuadd ar agor saith niwrnod yr wythnos ac mae ganddi theatr â 393 o seddi sy'n cynnig rhaglen wych ac amrywiol gan gynnwys cerddoriaeth at ddant pawb, theatr, sioeau i blant, theatr awyrol a dawnsio. Caiff hefyd ei defnyddio fel sinema dangosiad cyntaf sy'n dangos y ffilmiau diweddaraf ar ei phrif sgrin yn ogystal â dangos y Theatr Genedlaethol yn Fyw a Bale'r Bolshoi sy'n hynod boblogaidd.

Mae'r pod yn cynnig sgrin sinema ddynodedig â 73 o seddi mewn amgylchedd moethus ac agos.

Cynhelir amrywiaeth eang o ddosbarthiadau dawns a drama yn y stiwdio ddawns ddynodedig olau, fawr.

Mae Neuadd Gwyn yn falch o'i chyfleusterau hygyrch i'r teulu ar bob llawr. Mae seddi i bobl anabl ar gael ar gais yn y brif theatr ac yn y pod simena.

Mae caffi bar trwyddedig yn yr atriwm gwydr deniadol yn lle croesawgar i gwrdd ac ymlacio.

Mae Neuadd Gwyn hefyd ar gael i'w rhentu'n breifat ar gyfer sioeau theatr, digwyddiadau arbennig a chynadleddau. E-bostiwch gwynhire@celticleisure.org am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch ar e-restr ein theatrau. Cliciwch ar y ddolen isod a byddwn yn rhoi'r diweddaraf i chi am ddigwyddiadau a chynigion arbennig.


 

 Noder: Yn unol â safonau'r diwydiant, byddwn yn gweithredu ardoll tocynnau o 7.5% ar yr holl werthiannau tocynnau o 1 Ebrill at 2015.

Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiadau o ansawdd ar gyfer ein cwsmeriaid ac yn parhau i fod yn gynaliadwy yn y dyfodol.

Bydd yr holl docynnau a brynir o'r dyddiad hwn yn destun ardoll hon