fbpx

Mae Neuadd Gwyn yng nghanol tref Castell-nedd ac mae wedi bod yn rhan annatod o hanes Castell-nedd ers cael ei hadeiladu ym 1887. Ailagorwyd y neuadd ym mis Mawrth 2012 ar ôl llawer o waith adnewyddu, ac mae Neuadd Gwyn yn dod yn adnabyddus fel un o’r canolfannau celf ac adloniant mwyaf amlbwrpas a modern yn yr ardal.

Mae’r neuadd ar agor saith niwrnod yr wythnos ac mae ganddi theatr â 393 o seddi sy’n cynnig rhaglen wych ac amrywiol gan gynnwys cerddoriaeth at ddant pawb, theatr, sioeau i blant, theatr awyrol a dawnsio. Caiff hefyd ei defnyddio fel sinema dangosiad cyntaf sy’n dangos y ffilmiau diweddaraf ar ei phrif sgrin yn ogystal â dangos y Theatr Genedlaethol yn Fyw a Bale’r Bolshoi sy’n hynod boblogaidd.

Mae’r pod yn cynnig sgrin sinema ddynodedig â 73 o seddi mewn amgylchedd moethus ac agos.

Cynhelir amrywiaeth eang o ddosbarthiadau dawns a drama yn y stiwdio ddawns ddynodedig olau, fawr.

Mae Neuadd Gwyn yn falch o’i chyfleusterau hygyrch i’r teulu ar bob llawr. Mae seddi i bobl anabl ar gael ar gais yn y brif theatr ac yn y pod simena.

Mae caffi bar trwyddedig yn yr atriwm gwydr deniadol yn lle croesawgar i gwrdd ac ymlacio.

Mae Neuadd Gwyn hefyd ar gael i’w rhentu’n breifat ar gyfer sioeau theatr, digwyddiadau arbennig a chynadleddau. E-bostiwch gwynhire@celticleisure.org am fwy o wybodaeth.

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU