fbpx

Y Clwb

Mae nifer cyfyngedig o gyfleoedd i aelodau weithio ym mlaen y tŷ. Dyma gyfle gwych i weithio gyda’n tim proffesiynol a gweld pob agwedd ar waith Neuadd Gwyn. Byddai’n ychwanegiad gwych at unrhyw CV ac mae’n rhoi cyfle i aelodau weld rhai o’r sioeau mwyaf poblogaidd hefyd. Cyswllt: gwynhall@celtcileisure.org


Cyfeillion Neuadd Gwyn

Mae Cyfeillion Neuadd Gwyn yn grŵp o bobl sy’n teimlo’n frwdfrydig iawn am yr adeilad ac am gefnogi’r theatr. Mae Cyfeillion Neuadd Gwyn wedi cynnal sawl digwyddiad elusennol i godi arian.

Mae Cyfeillion Neuadd Gwyn yn grŵp o gefnogwyr sy’n codi arian ar gyfer doniau lleol. Drwy eu gweithgareddau codi arian, maent wedi cael statws elusennol. Y prif nod yw helpu cerddorion, artistiaid ac actorion ifanc addawol drwy roi cyfle iddynt berfformio a bwrsariau ar gyfer ffioedd hyfforddiant a chyfarpar cerdd.

Bydd aelodau’r Cyfeillion hefyd yn cael blaenoriaeth wrth archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau penodol a threfnir cyngherddau a digwyddiadau ‘cyfeillion’. Bydd aelodau hefyd yn cael cyfle i gwrdd â’r artistiaid sy’n perfformio yn y ‘Gwyn’ a mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol a gynhelir cyn ac ar ôl cyngherddau.

Mae nifer y Cyfeillion yn cynyddu drwy’r amser ac mae’r llywyddion, Katherine Jenkins ac Andrew Vicari, yn cefnogi eu gwaith yn frwd. (Rhoddodd Katherine swm sylweddol o arian drwy Gymorth Rhodd i’r Cyfeillion y llynedd).

I gael mwy o fanylion am y Cyfeillion, ffoniwch: Huw Smitham, Ysgrifennydd
ar 01639 642551 neu Alan Lockyer, Cadeirydd ar 01639 770718

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU