fbpx

Mae Castell-nedd yn dref hanesyddol hyfryd a bydd mynd am dro 10 munud drwy’r dref yn mynd â chi heibio sawl atyniad arbennig.

Lle i aros
Gallwch fod yng nghanol y cyffro pe baech yn aros yng ngwesty arobryn Bluebell, Gwesty’r Castle a Gwesty’r Ambassador. Mae pob un yn agos at yr orsaf drenau, yr orsaf fysus a Neuadd Gwyn.

Ble i barcio
Y Stryd Fawr, Castell-nedd SA11 3NB
Heol Milland, Castell-nedd SA11 1NJ
Maes parcio aml-lawr newydd, Rhodfa Tywysog Cymru, Castell-nedd SA11 3EW*
Maes Parcio Stryd Rosser, Rhodfa Tywysog Cymru, Castell-nedd SA11 3DB

Ble i fwyta
Mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghastell-nedd, o fwyd Indiaidd, Jamaicaidd, Ffrengig a Chanoldirol, i fwyd tafarn traddodiadol a physgod a sglodion arobryn.

Cysylltiadau bws
Munud ar droed yw gorsaf fysus Gerddi Victoria o Neuadd Gwyn a hon yw’r brif orsaf yng Nghastell-nedd gyda gwasanaethau i/o Abertawe, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Cysylltiadau trên
Mae gorsaf drenau Castell-nedd yn orsaf drenau prif linell a 5 munud yn unig ar droed ydyw o Neuadd Gwyn. Mae gwasanaethau prif linell Great Western Railway rhwng Paddington Llundain ac Abertawe a threnau rhanbarthol Trenau Arriva Cymru rhwng Aberdaugleddau / Caerfyrddin a Piccadilly Manceinion yn teithio trwy’r orsaf.

* Gall amseroedd agor y aml-lawr newydd i’w gweld yn www.npt.gov.uk


Dod O Hyd I Ni

Lloeren Navigation / Smartphone
Beth bynnag smartphone (iPhone, Android ac ati) eich bod yn defnyddio ewch i’ch cais mordwyo (Mapiau, google fapiau, google ddaear, Tom Tom ac ati). Teipiwch ‘Neuadd Gwyn’, yna cliciwch y faner neu’r faner sy’n dweud ‘Neuadd Gwyn’ yna pwyswch ‘Cyfarwyddiadau i Yma’ neu fel arall gallwch deipio ‘SA11 3AW’.

Cyfeiriadau o’r M4:
Gadewch yr M4 wrth gyffordd 43, cymerwch yr A465 i Gastell-nedd a dilyn yr arwyddion ar gyfer Castell-nedd (A474). Wrth adael yr A474, cymerwch yr ail heol ar y chwith a dilynwch yr arwyddion i Neuadd Gwyn.

Cyfeiriadau o Ferthyr Ffordd Blaenau’r Cymoedd:
Ewch ar hyd yr A465 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Castell-nedd (A474). Wrth adael yr A474, cymerwch yr ail heol ar y chwith a dilynwch yr arwyddion i Neuadd Gwyn.

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU