fbpx

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a’r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri’r Mabinogi’r Nadolig hwn. Ysgol mewn pentre’ bach lle mae’r tywydd bob amser yn braf a phawb yn wen o glust i glust. Ond ynghanol yr holl hapusrwydd, mae’r cwmwl duaf oll yn nesáu, Casandra Bigfain. Beth sydd ar fin digwydd? Dewch i weld.

Perfformiad / Yn dangos Amserau
Dyddiad
Amser

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU