Branwen Ferch Llŷr yw stori mwyaf adnabyddus Pedair Cainc y Mabinogi. Mae’n debyg mai’r cymeriadau sy’n deffro ein dychymyg – y cawr Bendigeidfran, ei chwaer hardd Branwen, a’r hanner brawd dieflig Efnisien. Ond mae daearyddiaeth y stori yn deffro’r dychymyg hefyd, Bendigeidfran yn eistedd ar graig Harlech ac yn syllu allan dros y môr, Matholwch, brenin Iwerddon yn hwylio’r Môr Celtaidd i chwilio am wraig, Llys Aberffraw yn cynnal neithior y briodas, ymgyrch y Cymry yn Iwerddon, ac wrth gwrs bedd Branwen ar lan afon Alaw ar Ynys Môn.

Cawn weld Bendigeidfran y cawr yn cerdded ar draws y môr o Gymru i’r Iwerddon ac yna’n gorwedd ar draws afon er mwyn creu pont i’w fyddin allu croesi. Mae trais Efnisien yn erbyn ceffylau Matholwch yn ogystal â’r driniaeth anheg a roddir i Branwen pan yn garcharor yn Iwerddon yn codi arswyd.

Trwy ddod â’r stori’n fyw yn nychymyg y gynulleidfa, y gobaith yw y byddant yn perchnogi ac uniaethu gyda stori sy’n rhan bwysig o’u treftadaeth diwylliannol. Gobeithir hefyd ddeffro diddordeb a chwilfrydedd cynulleidfa newydd i archwilio a darganfod diwylliant hynafol Cymru drostynt hwy eu hunain.

 

Perfformiad / Yn dangos Amserau
Dyddiad
Amser
Mawrth 19/02/2019
20:18.
Mawrth 19/02/2019
20:18.

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU