Mae pawb yn llawn cyffro am gystadleuaeth ganu Bwni’r Pasg – ond pwy fydd Fluffy yn penderfynu sydd â’r ‘Ŵy Ffactor’?
Mae Marty MacDonald, Henrietta the Hen a Professor Pinky oll yn bwriadu cymryd rhan ond dydyn nhw ddim yn gallu dewis pa gân i’w chanu…allwch chi eu helpu i ymarfer a gweld os oes gennych CHI’r ‘Ŵy Ffactor’ hefyd?

Dewch i ymuno yn yr hwyl, y canu a’r chwerthin yn y Ffatri Siocled ac yna cwrdd â Bwni’r Pasg i dderbyn anrheg arbennig i’r Pasg!
Sioe i deuluoedd yw hon sy’n arbennig o addas i blant 2-7 oed.

Perfformiad / Yn dangos Amserau
Dyddiad
Amser

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU