Canolfan Gymunedol Castell Nedd

Bydd Sioe Gymraeg yr ŵyl eleni yn cynnwys perfformwyr profiadol ynghyd a rhai cymaharol newydd. Mae Steffan Alun o Abertawe wedi aeddfedu i fewn i  bili pala o ddigrifder. Sarah Breese yn y canol fydd yn rhannu mwy o’i sylwadau priodol ar y byd. Yn cynrhychioli y garfan newydd fydd cyn seren bop Cymraeg Siôn Owens, gyda’I rwtins amrwd sy’n disgrifio’r profiadau mwya annisgwyl. Priya Lousie Hall, perfformiwr ffres o Gaerdydd, sy’n ymddangos yn un o’r sioeau cynta yn y Gymraeg. Yn arwain y noson fydd yr hir hoedlog Noel James. Stim alocohol ar gael ond ffydiog ydym y bydd y chwerthin yn eich meddwi!

Tocyn £8

drysau : 7.30yn

cychwyn: 7.45yn

 

Perfformiad / Yn dangos Amserau
Dyddiad
Amser
Mawrth 20/08/2019
3:27.

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU