Rated 15
15 – Addas yn unig ar gyfer 15 oed a throsodd

Bob hyn a hyn daw athrylith digrifwch i’r amlwg, rhywun sy’n ennill statws cwlt yn gyflym iawn ymhlith cyhoedd Prydain.

Dyma’r sefyllfa gyda Jethro!

Heb unrhyw gymhorthion heblaw am feicroffon ac acen gynnes Gernywaidd, mae gan Jethro y gallu prin i beintio lluniau doniol dros ben ym meddyliau ei gynulleidfa.

Mae gwerthu dros 4 miliwn o DVDs yn tystio i faint ac ymroddiad ei lu o ddilynwyr a’u hoffter am y dwli amharchus, anrhagweladwy, sy’n peri i’w gynulleidfa chwerthin nes i’r dagrau lifo’r naill noson anghofiadwy ar ôl y llall.

Perfformiad / Yn dangos Amserau
Dyddiad
Amser

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU