fbpx

Bydd Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru’n cael ei chynnal Medi 23-24, 2019 yn Neuadd Gwyn Castell Nedd am y tro cyntaf eleni ac fel rhan o gynllun cyffrous 3 mlynedd i enhang yr ŵyl drwy bartneriaeth allweddol gyda Cyngor Sir Castell Nedd, Coleg Castell Nedd a Neath Inspired. Sefydlwyd y digwyddiad gan Euros Jones-Evans a Chyfarwyddwr yr Ŵyl a fydd yng ngofal y gweithgareddau fydd Samira Mohamed Ali, Georgios Dimitropoulos a Kelvin Guy.

Bydd yr ŵyl yn agored i gyflwyniadau ar draws y byd o Hydref 21, 2018, lle bydd cystadleuwyr yn medru cyflwyno eu prosiectau i 24 gwahanol gategori drwy blatfform FilmFreeway.

Bydd yr Ŵyl yn parhau am 2 diwrnod, ac yn dangos dros 50 o ffilmiau gwahanol – yn ffilmiau hir, byr ac animeiddiad. Yn ystod yr ŵyl cynhelir gweithdai, seminarau a hyfforddiant arbennig gan arbenigwyr yn y diwydiant ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau’r dyfodol, yn ogystal â Chyfarwyddwyr a Chynhyrchwyr profiadol.

 

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU