Caiff Cinderella, y stori glasur ‘o garpiau i gyfoeth’, ei thrawsnewid yn strafagansa syfrdanol gyda setiau trawiadol, gwisgoedd ysblennydd a’r caneuon poblogaidd diweddaraf y bydd y plant yn eu hadnabod ac yn dwlu arnynt.  Yn llawn comedi mewn lleoliad traddodiadol, gyda chryn gyfranogiad gan y gynulleidfa, Cinderella yw’r trît Blwyddyn Newydd gorau i blant o bob oedran. Gwahoddir pob un ohonoch i’r ddawns fawr a byddem wrth ein boddau petaech yn gallu ymuno â ni. Mae’r pantomeim hwn yn sicr o’ch gadael yn awchu am fwy…………………

O ydy, mae e!

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU