Nid ydym am reoli’r byd; rydym apelio at ein cynulleidfaoedd lleol a rhoi rhywbeth i Gastell-nedd nad yw wedi’i phrofi am dros genhedlaeth: profiad sinema o’r radd flaenaf. Pan fyddwch yn cerdded drwy ein drysau, mae’n amser gadael eich bywyd pob dydd a mwynhau’r adloniant amrywiol yn y pod.

Cofiwch y bydd angen cyflwyno cerdyn adnabod ar gyfer ffilmiau â chyfyngiad oed. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad i chi os na allwch brofi eich oedran.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ffilmiau sy’n cael eu dangos, dewiswch Neuadd Gwyn a ‘ffilm’ o’r chwiliad digwyddiadau uchod, neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 0300 365 6677 neu e-bostiwch gwynhall@celticleisure.org


Mae gan Sinema Neuadd Gwyn Dolby Digital 3D. Byddwch yn sownd yn eich sedd yn sgîl profiad adloniant anhygoel. Mae’r digwyddiadau’n neidio oddi ar y sgrîn! Mae’r lliwiau’n fwy naturiol ac mae’r llun mor glir fel y byddwch am estyn allan i’w gyffwrdd! Byddwch yn mwynhau golygfa berffaith o unrhyw sedd yn y tŷ.

Mae Neuadd Gwyn yn defnyddio system Dolby Digital 3D lle mae’n rhaid i ni gasglu’r sbectol ar ddiwedd pob sesiwn i’w golchi a’u diheintio a’u hailddefnyddio. Credwn fod hon yn system well o’i chymharu â’r rhai sy’n defnyddio sbectol dafladwy. Helpwch ni drwy sicrhau eich bod yn dychwelyd eich sbectol Dolby Digital 3D i’n staff cyfeillgar ar ddiwedd eich profiad ffilm 3D.

System Dolby Digital 3D
Sain Amgylchynol Dolby Digital
Gweinyddion Dolby Digital
Prif Sgrîn: 10m x 4M
Sgrîn y Pod:

Tocynnau a Gwybodaeth

AmserMath o tocynPris
Brig (Ar ôl 5pm)Oedolion£7.31
Plant£5.38
Myfyrwy£5.64
Pensiynwyr£5.64
Teulu£21.52
Sbectol 3D£1.00 (£4 i deuluoedd)
Gostyngiad (Cyn 5pm)Oedolion£6.24
Plant£4.30
Myfyrwy£4.52
Pensiynwyr£4.52
Teulu£17.20
Sbectol 3D£1.00 (£4 i deuluoedd)
*Bydd rhaid dangos prawf consesiynau wrth brynu tocynnau.

Mwynhau ar ddydd Mawrth
£3.50 drwy’r dydd bob dydd Mawrth.

Clwb Sinema i Blant Neuadd Gwyn
11am ddydd Sadwrn a dydd Sul, £2 y person, unrhyw oedran

Dydd Mercher Phoenix:
Prynu un a chael un am ddim i Aelodau Phoenix

Consesiynau:
Plant: 15 oed neu iau
Uwch: 60 oed a mwy

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU