fbpx

Fantastic New Cinema Price

From September 1st 2018 cinema tickets for adults and children will be JUST £4. (Price includes a 50p cinema ticket levy).

There will be a charge of £1.00 for 3D Glasses for 3D films only.


Nid ydym am reoli’r byd; rydym apelio at ein cynulleidfaoedd lleol a rhoi rhywbeth i Gastell-nedd nad yw wedi’i phrofi am dros genhedlaeth: profiad sinema o’r radd flaenaf. Pan fyddwch yn cerdded drwy ein drysau, mae’n amser gadael eich bywyd pob dydd a mwynhau’r adloniant amrywiol yn y pod.

Cofiwch y bydd angen cyflwyno cerdyn adnabod ar gyfer ffilmiau â chyfyngiad oed. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad i chi os na allwch brofi eich oedran.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ffilmiau sy’n cael eu dangos, dewiswch Neuadd Gwyn a ‘ffilm’ o’r chwiliad digwyddiadau uchod, neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 0300 365 6677 neu e-bostiwch gwynhall@celticleisure.org


Mae gan Sinema Neuadd Gwyn Dolby Digital 3D. Byddwch yn sownd yn eich sedd yn sgîl profiad adloniant anhygoel. Mae’r digwyddiadau’n neidio oddi ar y sgrîn! Mae’r lliwiau’n fwy naturiol ac mae’r llun mor glir fel y byddwch am estyn allan i’w gyffwrdd! Byddwch yn mwynhau golygfa berffaith o unrhyw sedd yn y tŷ.

Mae Neuadd Gwyn yn defnyddio system Dolby Digital 3D lle mae’n rhaid i ni gasglu’r sbectol ar ddiwedd pob sesiwn i’w golchi a’u diheintio a’u hailddefnyddio. Credwn fod hon yn system well o’i chymharu â’r rhai sy’n defnyddio sbectol dafladwy. Helpwch ni drwy sicrhau eich bod yn dychwelyd eich sbectol Dolby Digital 3D i’n staff cyfeillgar ar ddiwedd eich profiad ffilm 3D.

System Dolby Digital 3D
Sain Amgylchynol Dolby Digital
Gweinyddion Dolby Digital
Prif Sgrîn: 10m x 4M
Sgrîn y Pod:

Yn dod i Fyny Heddiw

MENU